Deskundigenrapportage (onderzoek)

Bij rechtszaken en geschillen kunnen de betrokken partijen de hulp inschakelen van Expertiseburo Coers om een deskundigenrapportage op te stellen. Opdrachtgevers zijn veelal advocaten en rechtbanken.

Het deskundigenrapport, ook wel rapport van bevindingen genoemd, kan als een advies worden uitgebracht in een gerechtelijke procedure indien de rechtbank zelf niet over de deskundigheid beschikt om een bepaald aspect van een voorgelegde procedure te beoordelen.

Neem direct contact op